CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE

Versiunea 1.1 din 06.04.2021

Preambul: Definiții și termeni utilizați în condiții generale de utilizare

Vom denumi prin următoarele:

  • « Site » sau « Serviciu » : site-ul green-acres.com și variantele sale locale (green-acres.fr, green-acres.pt, green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr etc.) precum și întreg conținutul acestora.
  • « Editor » sau « Noi » : REALIST S.A.S, persoană juridică sau fizică responsabilă cu editarea și conținutul Serviciului.
  • « Utilizator » sau « Dvs. » : utilizator de internet care vizitează și utilizează Serviciul.
Termenii și Condițiile prezente (denumite în continuare (TC) sunt propuse de către Editorul site-ului. Utilizatorul site-ului este invitat să citească Termenii și Condițiile prezente cu atenție, să le tipărească și/sau să le salveze pe un suport durabil. Utilizatorul recunoaște că a luat la cunoștință Termenii și Condițiile și le acceptă integral și fără rezervă.

Articolul 1 - Aplicarea Termenilor și condițiilor

Scopul acestor TC este de a defini condițiile de acces la site de către Utilizatori. Editorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condițiile publicând o nouă versiune a acestora pe Site. Termenii și Condițiile aplicabile Utilizatorului sunt cele în vigoare în ziua acceptării acestora.

Site-ul este accesibil în mod liber și gratuit pentru oricare Utilizator. Achiziționarea unui serviciu, crearea unui spațiu de membru sau în general navigarea pe site presupune acceptarea de către Utilizator a tuturor Termenilor și Condițiilor prezente, care recunoaște prin aceasta că a luat le-a luat la cunoștință în totalitatea lor.

Această acceptare ar putea să constea, de exemplu, pentru Utilizator, în bifarea căsuţe corespunzătoare afirmației de acceptare a Termenilor și Condițiilor prezente, de exemplu afirmația „Recunosc că am citit și acceptat toți termenii și condițiile site-ului”. Bifarea acestei căsuţe va fi considerată ca având aceeași valoare ca o semnătură de mână din partea utilizatorului.

Utilizatorul recunoaște valoarea de evidență a sistemelor de înregistrare automată a Editorului prezentului Site și, dacă nu poate aduce o probă contrară, nu va contesta această evidență în caz de litigiu.

Acceptarea acestor TC presupune din partea utilizatorilor să dețină capacitatea juridică necesară pentru aceasta. Dacă utilizatorul este minor sau nu dispune de această capacitate juridică, acesta declară că are permisiunea unui tutore sau reprezentant legal.

Editorul pune la dispoziția Utilizatorului pe Site-ul său o Politică de confidențialitate și utilizarea datelor personale specificând ansamblul informațiilor aferente utilizării datelor cu caracter personal ale Utilizatorului colectate de către Editor și referitoare la drepturile pe care le are Utilizatorul față de aceste date personale. Politica de confidențialitate a datelor face parte din Termeni și Condiții. Acceptarea Termenilor și Condițiilor actuale implică acceptarea politicii de confidențialitate a datelor.

Articolul 2 - Mențiuni legale, date personale și scopul Site-ului

Informațiile privind colectarea și prelucrarea datelor personale (politica și declarația) sunt furnizate în carta site-ului privind datele personale.
Obiectul acestui Site este determinat ca „Site internațional de anunțuri imobiliare care pune în legătură vizitatorii cu vânzătorii profesioniști sau particulari.

Serviciul este proprietatea Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - FRANCE - SAS (Societate pe acțiuni simplificată) cu capital de 1.000.000 € - RSC Paris 453 785 156 - Nr. de TVA intracomunitar: FR56453785156

Directorul publicației și responsabil cu redactarea : Benoît Galy, în calitatea sa de Președinte al societății Realist S.A.S.

Unitate de cazare: OVH, SAS (Societate pe acțiuni simplificată) cu capital de 10.069.020 € , RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 , Cod APE (Principala activitate desfășurată) 2620Z , Cod de TVA: FR 22 424 761 419 , Sediu social: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Articolul 3 - Spațiu membru

Utilizatorul înscris pe Site (membru) are posibilitatea de acces prin conectarea pe baza datelor de identificare (adresa de e-mail precizată la înregistrare și parola) sau eventual utilizând sisteme precum butoanele de conectare ale unei terțe părți pe rețelele de socializare. Utilzatorul este pe deplin responsabil de protecția parolei pe care a ales-o. I se recomandă să folosească parole complexe. În caz că a uitat parola, Utilizatorul are posibilitatea de a genera una nouă. Această parolă constituie garanția confidențialității informațiilor conținute în rubrica „Spațiul meu de utilizator” și Utilizatorul se angajează să nu o transmită sau comunice unei terțe părți. Altminteri, Editorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil de accesul neautorizat în contul unui Utilizator.

Crearea unui spațiu personal este o condiție indispensabilă pentru orice comandă sau contribuție de către Utilizator pe prezentul Site. În acest scop, Utilizatorului i se va cere să furnizeze o anumită cantitate de informații personale. Acesta se angajează să furnizeze informații exacte.

Colectarea datelor are ca obiect crearea unui cont de membru. Dacă datele conținute în secțiunea cont de membru dispar ca urmare a unei defecțiuni tehnice sau a unui caz de forță majoră, Site-ul și Editorului său nu pot fi considerate responsabile, această informație având doar un caracter informativ și nici o valoare probatorie. Paginile referitoare la conturile de membru pot fi tipărite de către titularul contului în cauză dar nu constituie o dovadă, au doar un caracter informativ destinat să asigure o gestionare eficientă a serviciului sau contribuțiilor de către Utilizator.

Fiecare utilizator este liber să-și închidă contul și datele sale pe site. Nici o recuperare a datelor sale nu va fi posibilă.

Editorul îți rezervă dreptul exclusiv de a șterge contul oricărui Utilizator care ar încălca acești Termeni și Condiții (în special, dar fără ca acest exemplu să aibă un caracter exhaustiv, când Utilizatorul a furnizat cu bună știință informații incorecte, la înregistrarea sa și configurarea spațiului său personal) sau oricare cont care a fost inactiv pentru cel puțin un an. Respectiva ștergere nu va constitui o daună pentru Utilizatorul exclus care nu va putea pretinde nicio compensație pentru acest fapt. Această excludere nu elimină posibilitatea ca Editorul să ia măsuri legale împotriva Utilizatorului atunci când faptele o justifică.

Articolul 4 - Accesare și disponibilitatea Site-ului

Editorul se străduiește să facă Site-ul permanent accesibil, cu excepția operațiunilor de întreținere a Site-ului sau serverelor pe care este găzduit. În caz de imposibilitate de accesare a Site-ului din cauza unor probleme tehnice sau de orice altă natură, Utilizatorul nu va putea pretinde daune și nu va putea pretinde nicio compensație.

Editorul Site-ului nu are o obligație legală decât în ceea ce privește mijloacele; acesta nu poate fi considerat responsabil pentru o daună ce rezultă din utilizarea rețelei Internet precum pierderea datelor, intruziune, virus, întreruperea serviciului sau altele.

Utilizatorul este de acord în mod expres să folosească Site-ul pe propriul risc și pe propria răspundere.

Site-ul furnizează Utilizatorului informații doar în scop de referință, cu imperfecțiuni, erori, omisiuni, inexactități și alte ambivalențe ce ar putea exista. În orice caz, Realist S.A.S nu va putea fi considerat responsabil:

  • Orice daună directă sau indirectă, în special referitoare la pierderile de profit, lipsa câștigurilor, pierderile de clientelă, de date care ar putea printre altele să rezulte din utilizarea Site-ului sau dimpotrivă, din imposibilitatea utilizării sale
  • Unei defecțiuni, imposibilității accesului, utilizării inadecvate, configurării incorecte a computerului Utilizatorului, sau chiar utilizării unui browser puțin folosit de către Utilizator.

Articolul 5 - Linkuri hypertext

Site-ul poate include linkuri hipertext către alte site-uri.

Prin urmare, utilizatorul recunoaște că Editorul nu poate fi considerat responsabil pentru toate daunele sau pierderile, dovedite sau presupuse, consecutive sau în legătură cu utilizarea sau faptul de a fi luat la cunoștință conținutul, publicitatea sau serviciile disponibile pe aceste site-uri sau surse externe. La fel, responsabilitatea editorului prezentului Site nu va fi angajată dacă vizitarea de către Utilizator a unuia dintre aceste site-uri i-ar cauza vreun prejudiciu.

Dacă în ciuda eforturilor Editorului, unul dintre linkurile hypertext prezente pe Site îndreptate spre un site sau o sursă de internet al cărei conținut ar fi sau pare a fi neconform cu exigențele legii franceze, Utilizatorul se angajează să ia imediat legătura cu directorul publicației Site-ului, ale cărui detalii de contact figurează în mențiunile legale ale Site-ului, pentru a-i comunica adresa paginilor web ale terților în cauză.

Articolul 6 - Cookie-uri

Un cookie poate permite identificarea utilizatorului Site-ului, personalizarea vizitei sale pe Site și accelerarea afișării Site-ului prin salvarea unui fișier de date pe computerul său. Site-ul poate folosi „cookie-uri” în special pentru

  1. Obținerea statisticilor privind navigarea pentru a îmbunătăți experiența Utilizatorului și
  2. Permite accesul la un cont de membru și la conținut care nu este accesibil fără conexiune.

Utilizatorul recunoaște că este informat despre această practică și autorizează Editorul site-ului să o folosească. Editorul se angajează să nu comunice niciodată conținutul acestor „Cookie-uri” terțelor persoane, cu excepția eventualității unor cerințe legale.

Pentru mai multe detalii despre politica referitoare la cookie-uri și utilizarea acestora, puteți consulta Politica de confidențialitate și utilizare a datelor personale, care se găsește pe site. Acestea vă permit să înțelegeți mai bine dispozițiile pe care le implementăm în materie de navigare în Serviciul nostru. Vă informează în special despre ansamblul cookie-urilor prezente în Serviciul nostru, despre scopul acestora și vă oferă pașii de urmat pentru configurarea lor.

Utilizatorul poate refuza înregistrarea „Cookie-urilor” sau își poate configura browserul să îl notifice înainte de acceptarea „cookie-urilor”. Pentru aceasta, utilizatorul își va configura browserul:

Articolul 7 - Drepturi de proprietate intelectuală

Toate elementele prezentului Site aparțin Editorului sau unui terț agent, sau sunt utilizate de către Editor pe Site cu autorizația proprietarului acestora.

Orice reprezentare, reproducere sau adaptare a logo-urilor, conținutului sub formă de text, imagini sau video, fără ca această enumerare să fie exhaustivă, este strict interzisă și asemănătoare falsificării.

Orice Utilizator găsit vinovat de falsificare, poate constata eliminarea accesului său la site fără preaviz, nici compensație și fără ca această excludere să presupună daune, fără rezerva unor posibile proceduri juridice împotriva sa, inițiate de editorul acestui Site sau de agentul acestuia.

Prezentul Site utilizează elemente (imagini, fotografii, conținut) care sunt oferite: REALIST.

Mărcile și logo-urile conținute în acest site web sunt depuse de REALIST Orice persoană care le afișează, reproduce, suprapune, difuzează și redifuzează va suporta sancțiunile prevăzute în articolele L.713-2 și care decurg din Codul privind proprietatea intelectuală.

Articolul 8 - Responsabilitate

Editorul nu este responsabil pentru publicațiile utilizatorului, conținutul sau veridicitatea acestora. Editorul nu poate fi considerat în niciun caz responsabil pentru nicio daună care ar putea interveni la sistemul informatic al Utilizatorului și/sau pentru pierderea datelor care rezultă din folosirea Site-ului de către Utilizator.

Editorul se angajează să actualizeze constant conținutul Site-ului și să furnizeze utilizatorilor informații corecte, clare, precise și reactualizate. În principiu, Site-ul este permanent accesibil, cu excepția perioadelor în care au loc operații tehnice de mentenanță și de actualizare a conținutului. Editorul nu va fi tras la răspundere pentru daunele rezultate din indisponibilitatea Site-ului sau ale părților acestuia.

Editorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pe motiv de indisponibilitate tehnică a conexiunii, fie că se datorează în special unui caz de forță majoră , unei mentenanțe, actualizări, modificări a Site-ului, intervenții din partea gazdei, defecțiuni de rețea sau întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

Editorul nu va fi considerat responsabil pentru nefuncționarea, imposibilitatea accesului sau slaba funcționare a Site-ului datorată unui echipament inadecvat, unei slabe configurări sau utilizări a computerului Utilizatorului, defecțiuni ale serviciilor furnizorului de acces al Utilizatorului sau ale rețelei de Internet.

Articolul 9 - Notificări și reclamații

Orice notificare sau aviz referitor la acești Termeni și condiții, mențiunile legale sau carta datelor cu caracter personal trebuie făcute în scris și trimise prin scrisoare recomandată sau prin e-mail la adresa indicată în mențiunile legale ale Site-ului, specificând detaliile de contact, numele și prenumele autorului notificării.

Orice plângere referitoare la utilizarea Site-ului, Serviciilor, paginilor Site-ului pe orice rețele sociale sau referitoare la Termeni și Condiții, mențiuni legale sau carta datelor personale trebuie să fie depusă până în 365 zile de la data de origine a problemei care cauzează plângerea, independent de orice lege sau regulă de drept contrară. În cazul în care o astfel de reclamație nu este depusă în termen de 365 de zile, o astfel de reclamație nu va fi niciodată inaplicabilă în justiție.

Există posibilitatea ca, în curprinsul Site-ului web și a Serviciilor oferite să apară, într-o măsură limitată, inexactități sau erori ori informații care sunt în dezacord cu Termenii și Condițiile, mențiunile legale sau carta datelor personale. În plus, este posibil ca modificările neautorizate să fie făcute de către terți pe Site sau pe Servicii anexe (rețele sociale...).

Într-o astfel de situație, Utilizatorul are posibilitatea de a contacta Editorul Site-ului prin poștă sau e-mail, la adresele indicate în mențiunile legale de pe Site, pe cât posibil cu descrierea erorii și localizarea (URL), precum și suficiente informații care să permită să fie contactat.

Articolul 10 - Independența clauzelor

Dacă o dispoziție a Termenilor și Condițiilor este considerată a fi ilegală, nulă sau pentru orice alt motiv inaplicabilă, atunci acea dispoziție va fi considerată separabilă de Termeni și Condiții și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea dispozițiilor rămase.

TC înlocuiesc toate acordurile anterioare sau prezente, scrise sau verbale. Acestea nu pot fi cedate, transferate sau sublicențiate de către Utilizatorul însuși.

O versiune tipărită a TC și a tuturor notificărilor în format electronic poate fi solicitată în procedurile legale sau administrative care au legătură cu TC.

Articolul 11 - Legea aplicabilă

TC actuale sunt guvernate și supuse legislației franceze.

Cu excepția dispozițiilor ordinii publice, toate litigiile care ar putea surveni în cadrul executării acestor Termeni și Condiții, înaintea oricărei acțiuni legale ar putea fi supuse aprecierii Editorului Site-ului în vederea unei soluționări amiabile.

Se reamintește în mod expres că cererile de soluționare amiabilă nu suspendă limitele de timp pentru intentarea acțiunilor legale.

Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, în interes public, orice acțiune legală referitoare la executarea acestor Termeni și Condiții va fi supusă competenței curților judiciare de resort din locul de domiciliu al apărătorului.

Toate drepturile rezervate - 04/06/2021